درباره نشریه

 

مجله پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری مجله ای با رویکرد پژوهشی است که بر اساس مصوبه "سیزدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ 1399/4/31 راه اندازی شده است. 

مراحل ثبت، بررسی، داوری و انتشار مقاله ها در مجله پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری برای نویسندگان رایگان است.کاربران به‌طور رایگان حق خواندن، دانلود، کپی و پرینت کل متن مقاله ها را دارند. بدین معنا که در استفاده علمی و پژوهشی باید به مقاله مربوط ارجاع دهند و حق تغییر مطالب یا استفاده تجاری از آن را ندارند. این نشریه دسترسی آزاد به محتوای مقاله ها را فراهم می‌کند که پژوهش را به‌طور رایگان در دسترس عموم قرار می‌دهد تا از تبادل جهانی گسترده دانش حمایت کند.