راهنمای نویسندگان

 در ابتدا لازم است نویسندگان دو فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را تکمیل و همراه با مقاله در سامانه بارگذاری نمایند. این فرم ها را از لینک های زیر دریافت نمایید.

 فرم تعهدنامه   

 فرم تعارض منافع

 

 از کلیه‌ پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال می‌کنند، تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه داشته باشند:

   جهت ارسال مقاله، حداقل دو فایل باید بارگذاری شود (علاوه بر این دو فایل باید فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع هم تکمیل و بارگزاری شود):

 1- فایل اول باید در دو صفحه تنظیم شود صفحه اول آن شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (حتما نام نویسنده مسئول و عهده‌دار مکاتبات مشخص شود. نویسنده مسئول مقاله حتما باید عضو هیات علمی دانشگاه باشد)،  رتبه علمی و نام دانشگاه یا محل اشتغال، شماره تلفن همراه و ایمیل نویسندگان باشد. صفحه دوم این فایل شامل همان اطلاعات صفحه اول به زبان انگلیسی باشد.

 2- فایل دوم شامل مقاله کامل (عنوان مقاله، چکیده، مقدمه،  و چکیده انگلیسی) بدون اسامی و اطلاعات نویسندگان باشد. چارچوب مقاله به صورت زیر است:

 • صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده انگلیسی و کلید واژه های انگلیسی
 • صفحه‌ دوم مقاله شامل عنوان، چکیده‌ (حداکثر 250 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 5 مورد) به زبان فارسی
 • صفحه‌ سوم تا انتهای مقاله باید دقیقا از عناوین زیر برای تیترهای اصلی استفاده شود (سعی شود تا حد ممکن کمتر از تیترهای فرعی استفاده شود): 

           مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه های پژوهش، روش شناسی پژوهش، بافته های پژوهش، بحث و نتیجه گیری، References

  3- مقاله با استفاده از نرم‌افزار word و بر روی کاغذ A4 تایپ شود. فونت و اندازه متن مقاله به صورت زیر باشد:

 • حاشیه صفحه از بالا 3.5 سانتی متر و از سمت راست، چپ و پایین 2.5 سانتی متر تنظیم شود.
 •   متن فارسی(متن مقاله-چکیده و کلمات کلیدی) فونت B Nazanin با اندازه 13 
 •  متن انگلیسی فونت Times New Roman و با اندازه 12 و عنوان انگلیسی نیز با اندازه 14
 •  تیترها فونت B Nazanin پررنگ با اندازه 13 
 •  عناوین شکلها و جداول فونت B Nazanin پررنگ با اندازه 11
 •  متن جداول فونت B Nazanin با اندازه 11
 •  نام و آدرس نویسندگان فونت B Nazanin پررنگ با اندازه
 •  منابع انگلیسی فونت Times New Roman و با اندازه 12

 4- جدول‌ها نزدیک به متن مربوط آورده شود. در متن مقاله به شماره‌جدول‌ها و نمودارها اشاره‌ شود. اعداد داخل جداول فارسی باشد و از گذاشتن نقطه و کاما به جای ممیز در بین اعداد اعشاری خودداری شود (از ممیز استفاده شود).

 5- ضروریست اگر در مقاله مدل و یا تصویری وجود دارد در محیط word و در محدوده حاشیه های مشخص شده برای متن مقاله ترسیم شده باشد  خروجی های مدل حتما در محیط word توسط خود نویسنده ترسیم شوند و از کپی پیست کردن خروجی های تصویری نرم افزار در متن مقاله خودداری گردد. 

 6- اسامی لاتین و اصطلاحات خاص، به صورت زیرنویس در زیر هر صفحه نوشته شوند. نکات زیر در مورد زیرنویس ها رعایت شود:

 • فونت زیرنویس ها  Times New Roman و اندازه آنها 9 باشد.
 • در پاورقی بعد از نوشتن شماره باید بدون فاصله نقطه گذاشته شود، سپس یک فاصله گذاشته شود و بعد از آن عبارت مربوطه نوشته شود.
 • در پاورقی بعد از شماره باید نقطه گذاشته شود.
 • در پاورقی بین اسم دو نویسنده علامت &  گذاشته شود.
 • شماره پاورقی هر صفحه از یک شروع شود.
 • لازم نیست سال پژوهش در پاورقی نوشته شود.
 • در پاورقی ها حرف اول تمام کلمات (به غیر از حروف اضافه و ربط) باید با حرف بزرگ نوشته شود.
 • در عنوان مقاله حرف اول تمام کلمات (به غیر از حروف اضافه و ربط) باید با حرف بزرگ نوشته شود.

 • در کلمات کلیدی چکیده، حرف اول تمام کلمات (به غیر از حروف اضافه و ربط) باید با حرف بزرگ نوشته شود.

 • برای شماره گذاری جداول از این عبارت استفاده شود: جدول (1) ....

 • مدل ها به این صورت شماره گذاری شود: مدل (1)

 7- لازم است قواعد نگارشی زیر رعایت شود:

 •  تا حد امکان کلمات جدا از هم نوشته شوند.
 • از نوشتن حرف «ی» جداگانه خودداری شود.به عنوان مثال به جای عبارت «پیشینه‌ی پژوهش» از عبارت «پیشینه پژوهش» استفاده شود.
 • در واژه‌های دو بخشی از نیم فاصله استفاده شود.
 • نکته مهم: برای نیم فاصله حتما از کلید ترکیبی ctrl+shift+2  استفاده شود.
 • قبل از علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دو نقطه، علامت سؤال و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
 • قبل از باز کردن پرانتز باید یک فاصله با کلمه قبل باشد، همچنین بعد از بستن پرانتز (بیرون پرانتز) باید یک فاصله با کلمه بعد باشد، اما مطالب داخل پرانتز باید چسبیده به پرانتز باشد (یعنی بعد از باز کردن پرانتز و بدون فاصله مطالب نوشته شود، همینطور بعد ز اتمام مطالب داخل پرانتز و بدون فاصله پرانتز بسته شود).

 • وسط متن هیچ عبارتی bold نشود بلکه فقط تیترها و نیز عنوان جداول باید bold باشند.

 • بین هر تیتر جدید و پاراگراف قبل یک enter فاصله گذاشته شود.

 • در جداول خطوط عمودی حذف شود.

 • همه اعداد چه در متن و چه در جداول تا 3 رقم اعشار و با فونت فارسی تایپ شود و برای ممیز از علامت اسلش / استفاده شود.

 • در متن فارسی همه اعداد باید فارسی تایپ شوند (صفحه کلید در حالت فارسی باشد) و در متن انگلیسی همه اعداد باید انگلیسی تایپ شوند (صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد).

 • سال پژوهش های مورد اشاره در متن باید داخل پرانتز نوشته شود و لازم نیست قبل از آن کلمه "در سال" نوشته شود.

 • نباید از افعال اول شخص استفاده شود.

 • لازم نیست تیترها شماره گذاری شود.

  8- برای بخش پیشینه پژوهش تیتر مجزا گذاشته نشود، بلکه در ادامه بخش مبانی نظری جمله ای به این ترتیب نوشته شود: "در ادامه برخی پژوهش های انجام شده در این حوزه مورد اشاره قرار می گیرد". و سپس پیشینه پژوهش نوشته شود.
9- برای منبع دهی درون متن اولا وقتی تعداد نویسندگان بیش از دو نفر است باید فقط فامیل نویسنده اول و همکاران نوشته شود، سپس کاما، یک فاصله و سال نوشته شود و در نهایت پرانتز بسته شود. به عنوان مثال (احمدی و همکاران، 1390) و (احمدی و حمیدی، 1398).شماره پاورقی هم روی اسم نویسنده دوم و یا روی کلمه "همکاران" قرار بگیرد (نه روی سال). لازم است پاورقی ها یک بار به دقت کنترل و به صورت یکنواخت تنظیم شوند.

 10- تمام موارد مأخذنویسی در متن و فهرست منابع بر اساس سیستم بین‌المللی APA است. منابع مورد استفاده در متن مقاله فقط با نوشتن نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار (داخل پرانتز) ذکر می‌شود. فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب الفبا و بدون شماره آورده شود.  

11- از انجایی که هدف فصلنامه در راستای بین المللی شدن می باشد، تمامی نویسندگان می بایست منابع فارسی مقاله خود را  علاوه بر فارسی بصورت انگلیسی نیز وارد نمایند. و در قسمت انگلیسی در انتهای هر منبع فارسی (In persian) اضافه کنند. 

12- تمامی اسامی و منابع استفاده شده در متن باید به منبع مربوطه در فهرست منابع هایپرلینک شود. همچنین تمامی منابع نوشته شده در بخش فهرست منابع باید به سایت مربوطه هایپرلینک شود.

  13- منابع به دقت کنترل شود و براساس APA (از طریق google) تنظیم شوند. در این خصوص باید مراحل زیر انجام شود:

 • وارد سایت گوگل اسکالر شوید:

  https://scholar.google.com/

 • عنوان مقاله مربوطه را سرچ کنید.
 • پس از یافتن مقاله مربوطه، زیر آن چند علامت به شرح زیر و به رنگ آبی وجود دارد:
 • روی گزینه Cite کلیلک کنید و از صفحه باز شده منبع دهی مقاله به روش APA را کپی و در مقاله خود استفاده نمایید.
 • این کار را برای تک تک منابع انجام دهید تا فرمت صحیح و یکنواخت منابع به روش APA حاصل شود. 

  14- طبقه بندی موضوعی (JEL Classification) نیز در زیر چکیده فارسی و انگلیسی اضافه گردد. طبقه بندی JEL از طریق این سایت انجام شود:

 https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#G

 15- محدودیت های پژوهش و پیشنهادات به طور خلاصه و نه تیتر وار در ادامه بخش "بحث و نتیجه گیری" نوشته شود.

 16- تعداد صفحات مقاله از 20 صفحه بیشتر نباشد.

  17- در نامگذاری فایلهای ارسالی به هیچ عنوان نباید اسم نویسندگان مقاله به کار رود.

  18- در صورتی که پس از داوری مقاله اصلاحاتی به نویسندگان ارائه شد، لازم است حتما اصلاحات انجام شده هایلایت شود و نامه ای به عنوان خلاصه اصلاحات انجام شده جهت پاسخ به داوران تنظیم و به همراه فایل اصلاح شده مقاله در سامانه بارگزاری شود. 

  19- مقاله قبلا در هیچ یک از مجلات و همایش ها چاپ و ارائه نشده باشد و همزمان برای سایر مجلات و همایش ها نیز ارسال نشده باشد.

 20- مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأییدمطالب آن نیست.

 21- مجله در ویرایش مقاله ها و حذف برخی بخشها، بدون تغییر در کلیت محتوای آن، آزاد است.

  

  نکته بسیار مهم:

 تعداد، نام و ترتیب اسامی نویسندگان پیش از ارسال مقاله باید توسط همه نویسندگان تأیید شود. هر گونه افزودن، حذف یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نمی باشد.